Kelas Dua

Dani teh ayeuna geus kelas dua.
Diajarna tambah rajin jeung suhud.
Inditna ka sakola tara kabeurangan.
Lantaran hudangna sok subuh.

Continue reading “Kelas Dua”